Kännetecken: Omisskännelig. Stor. Framvingar bruna med tre vågiga gråaktiga tvärlinjer. Ytterkanterna på både framvingar och bakvingar tydligt inskurna. Vilar med bakvingarnas framkant utanför framvingarna så ser ut som blad.

Gastropacha
quercifolia

Rostfärgad bladspinnare

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 50-90 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Berberis, Corylus, Crataegus, Frangula alnus, Malus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Salix caprea, Sorbus aucuparia