Filatima incomptella Askfärgad stävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar med ljusgrå fjäll med mörkbruna spetsar. 2 par av diffusa svarta fläckar med orange kant 1/3 och 2/3 ut. Diffusa ljusa kantfläckar långt ut. Palperna ljusa med mörka fläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix repens

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Filatima ukrainica
Ukrainastävmal