Exaeretia ciniflonella Björkplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Brungrå framvingar med ljusgrått stråk längst in och längs inre delen av framkanten. Oftast vit fläck med svart kant 3/5 ut utanför svart V. Palperna uppåtsvängda med segment 3 hälften så långt som segment 2.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus, Salix

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Semioscopis oculella
Björkvårmal
Agonopterix arctica
Fjällvideplattmal
Agonopterix ocellana
Sälgplattmal