Euspilapteryx auroguttella Johannesörtsstyltmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Glänsande brungrå framvingar med 4 gula ovala fläckar som ligger växelvis med den innersta vid bakkanten. Mörka antenner med ljus spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum hirsutum, Hypericum perforatum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Calybites phasianipennella
Videörtsstyltmal