Eurrhypis pollinalis Ginstmott

Alla foton
Kännetecken: Svarta vingar med två stora vita fläckar ungefär halvvägs ut som ligger i stort sett parallellt. Den främre på framvingen når nästan framkanten. Två gulvita tofsar vid vingroten. En enda inte helt bekräftad observation 1922.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus nigricans, Securigera varia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Anania funebris
Vitfläckigt ängsmott