Kännetecken: Omisskännelig. Gulvita framvingar med rosa triangel i främre och yttre delen. Mörkbrun ytterkant.

Eurhodope
rosella

Rosenmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Oncocera semirubella
Käringtandsmott