Eupoecilia angustana Ljungblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna gulvita med brungula fläckar. Rödbrunt och mörkgrått tvärband knappt halvvägs ut och mörkt band i liknande färg längs ytterkanten. Liten svart prick vid bakkanten nära hörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Calluna, Origanum, Plantago, Solidago, Thymus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Phalonidia curvistrigana
Bågbandad blomvecklare
Eupoecilia sanguisorbana
Blodtoppsblomvecklare
Eupoecilia ambiguella
Brakvedsblomvecklare
Cochylis hybridella
Bitterfibbleblomvecklare
Cochylis dubitana
Vithövdad korgblomvecklare
Cochylis atricapitana
Ståndsblomvecklare