Eupithecia plumbeolata Kovallmalmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Jämnfärgat gråbruna vingar med svaga ljusa tvärlinjer. Saknar diskpunkt. Framvingens framkant ganska rak och framhörnet spetsigt.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Melampyrum nemorosum, Melampyrum pratense, Rhinanthus

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Eupithecia haworthiata
Klematismalmätare
Eupithecia valerianata
Vänderotsmalmätare
Eupithecia pygmaeata
Dvärgmalmätare
Eupithecia immundata
Skuggmalmätare
Eupithecia tenuiata
Pilmalmätare
Eupithecia inturbata
Lönnmalmätare
Eupithecia fennoscandica
Nejlikmalmätare