Eupithecia indigata Tallmalmätare

Alla foton
Kännetecken: Grå avlånga och ganska spetsiga framvingar. Tydlig oval diskpunkt. Tre svarta rundade tvärlinjer som i regel är svaga eller saknas helt. Tvärlinjerna är tydligast vid framkanten där de är förtjockade men inte så mycket att det blir en fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies, Juniperus, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Eupithecia conterminata
Spetsvingad malmätare
Eupithecia distinctaria
Timjanmalmätare