Eudonia truncicolella Stamugglemott

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Inre tvärlinjen mycket hackig. Svart diskpunkt i form av 8 eller X med klarvit halvmåne i bakre delen. Tvärbandet utanför diskpunkten är zigzag-format i bakre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Eudonia lacustrata
Hagtornsugglemott
Eudonia murana
Murugglemott
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Eudonia alpina
Nordugglemott
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott
Eudonia laetella
Vitt ugglemott
Eudonia aequalis
Tajgaugglemott