Eudonia sudetica Snedbandat ugglemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rak framkant och starkt vinklad ytterkant ger spetsigt hörn och en form som en pilspets. Första tvärbandet rakt vågigt från bakkanten men viker av inåt vid framkanten. Andra tvärbandet vinklat inåt, parallellt med ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Eudonia murana
Murugglemott
Eudonia alpina
Nordugglemott
Eudonia truncicolella
Stamugglemott
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia lacustrata
Hagtornsugglemott
Eudonia laetella
Vitt ugglemott
Eudonia aequalis
Tajgaugglemott