Eucosma lacteana Mjölkfrövecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråvita vingar med varierande svag brun teckning. Ofta svart inre gräns av ljusare fläck mitt på bakkanten och ibland rikligt med svart teckning i bakre halvan. Ljusare fläck mot bakhörnet med svarta streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Eucosma krygeri
Strandmalörtsgallvecklare
Eucosma albidulana
Sandklintsvecklare
Eucosma metzneriana
Större malörtsskottvecklare
Eucosma pupillana
Malörtsstjälkvecklare