Eucosma hohenwartiana Rödklintsfrövecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med ljus teckning i form av streck i inre och främre delen, streck från framkanten i ytterdelen, fläck mitt på bakkanten och nära bakhörnet. Den sista med svarta streck. Mörk teckning i bakre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carduus, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Cirsium, Picris, Serratula tinctoria

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Eucosma fulvana
Väddklintsfrövecklare
Eucosma cana
Tistelfrövecklare
Eucosma balatonana
Bitterfibblefrövecklare
Eucosma tripoliana
Strandasterfrövecklare
Eucosma conterminana
Sallatsfrövecklare
Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Eucosma aemulana
Mindre gullrisfrövecklare