Ethmia pyrausta Ängsrutemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Mörkgrå framvingar med 3 runda svarta fläckar 1/5, 2/5 och 3/4 ut där de 2 inre ligger längre bak. Bakre delen av bakkroppen övervägande orangegul.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thalictrum