Ethmia bipunctella Blåeldssorgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Brunsvart i främre halvan och vit i bakre men med två svarta fläckar i gränsen. Svarta prickar längs ytterkanten. Mellankroppen vit med 6 svarta fläckar. Hjässan vit och sidorna svarta.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anchusa, Cynoglossum, Echium vulgare, Lithospermum, Symphytum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Ethmia quadrillella
Lungörtssorgmal
Ethmia pusiella
Större stenfrömal