Eriogaster arbusculae Dvärgbjörksspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bruna framvingar med stor vit diskfläck, vit fläck nära roten samt vit yttre tvärlinje. Ofta ljus pudring i ytterkantsfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Salix, Sorbus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eriogaster lanestris
Björkspinnare