Episcythrastis tetricella Hedmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Enfärgat gråbruna framvingar med tät silvrig pudring från fjäll med silvrig spets. Diffus mörkare diskfläck och mycket diffusa mörkare tvärlinjer med mindre silvrig pudring.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita