Epirrita dilutata Töcknig höstmätare

Alla foton
Kännetecken: Varierar med grå framvingar med mörka tvärlinjer. Karaktäristiska taggar på yttre tvärlinjens begränsning mot mellanfältet. Yttre tvärlinjen går ofta genom diskfläcken om sådan finns.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Quercus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Epirrita christyi
Mellanhöstmätare
Epirrita autumnata
Fjällhöstmätare
Operophtera brumata
Mindre frostfjäril
Operophtera fagata
Större frostfjäril