Epirrhoe alternata Grå mårfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt mittfält som varierar i färg men relativt jämnbrett och yttre begränsningen mjukt svängd med en enda trubbig spets. Tydligt vitt band utanför mittfältet delat på mitten av grå linje.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Epirrhoe rivata
Jämnbandad fältmätare
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Xanthorhoe montanata
Backfältmätare
Epirrhoe galiata
Bredbandad mårfältmätare
Xanthorhoe fluctuata
Svartfläcksfältmätare
Epirrhoe tristata
Svart mårfältmätare
Euphyia unangulata
Vinklad fältmätare