Epinotia trigonella Vitfläckig björkrullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvarta framvingar med många roströda fjäll. Två karakteristiska stora vita fläckar med skarp gräns mitt på bakkanten respektive vid bakhörnet. Båda genomkorsas av diffust beige band. Några vita hakar långt ut på framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Epinotia indecorana
Dvärgbjörksrullvecklare
Epinotia immundana
Alhängevecklare
Epinotia crenana
Smal videvecklare
Epinotia demarniana
Björkrullvecklare
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare