Epinotia tetraquetrana Björkgallvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Brunsvarta framvingar med stor ljusgrå fyrkantig fläck vid bakkanten. Diffust brett brunaktigt tvärband bakom den ljusa fläcken från bak- till framkant. Par av ljusa streck från framkanten. Inbuktning på ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula pendula

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Epinotia immundana
Alhängevecklare
Epinotia palmqvisti
Fjällbjörksvecklare
Epinotia abbreviana
Almrullvecklare
Epinotia nemorivaga
Mjölonminerarvecklare
Epinotia maculana
Fläckig asprullvecklare
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare