Epinotia sordidana Dyster alrullvecklare

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med diffus teckning. Tunna mörkare bruna tvärstreck och i regel diffus ljusare fläck vid bakkanten mitt på vingen med mörk begränsning, speciellt inåt. Bakvingen mörkgrå. Vingfransarna enfärgade.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epinotia caprana
Större viderullvecklare
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia brunnichana
Umbrarullvecklare