Epinotia solandriana Föränderlig rullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Extremt variabel. En form har en stor triangulär ljus fläck mitt på bakkanten. En annan är ljus med utdragen mörkbrun fläck längs bakkanten med konkav begränsning i mitten. Vissa exemplar mycket diffust tecknade och andra vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Populus tremula, Prunus domestica, Rosa, Salix caprea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Epinotia sordidana
Dyster alrullvecklare
Epinotia caprana
Större viderullvecklare
Epinotia brunnichana
Umbrarullvecklare
Zeiraphera griseana
Lärkträdsvecklare