Kännetecken: Grå framvingar med både ljusare och mörkare teckning. Ljust vinklat tvärband strax innanför mitten som vidgas till fläck mot bakkanten. Brutet svart tvärband utanför och rödbruna fjäll i ytterdelen. Hanens antenner med långa cilier.

Epinotia
pygmaeana

Vårgranvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare
Epinotia nigricana
Silvergransknoppvecklare
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare