Epermenia illigerella Rödgul kirskålsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med 2 diffusa ljusare tvärband. Stor svart tand på bakkanten 1/3 ut och en mindre 1/2 ut. Mörka fransar med vitt fält och ett mörkt streck från ytterkanten mot centrum 3/4 ut. Krokformig vingspets
©
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Epermenia falciformis
Rödgul strättemal
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal