Epermenia chaerophyllella Smalvingad skärmmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Långsmala framvingar med stor tand på bakkanten 1/3 ut, en mindre tand 1/2 ut och två små i yttre halvan. Karakteristisk krokformig vingspets. Färgen väldigt variabel utan tydlig teckning. Vissa har ljus inre del.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Mompha miscella
Solvändebrokmal
Epermenia illigerella
Rödgul kirskålsmal