Entephria caesiata Grå blåbärsfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Murrig teckning med distinkt mörkt centralt tvärband med stor svart diskfläck i ljust område vid framkanten. Mörka tvärbandet omgivet av ljusa tandformiga tvärlinjer.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Xanthorhoe annotinata
Skogsfältmätare
Entephria flavicinctata
Gulpudrad fältmätare
Entephria polata
Högnordisk fältmätare
Mesotype didymata
Tvillingfläckad fältmätare