Ennomos autumnaria Höstflikmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Störst av flikmätarna. Gott om spridda bruna fläckar. Tvärlinjerna saknas ofta nästan helt eller är svaga.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Quercus, Salix, Tilia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Ennomos quercinaria
Bokflikmätare
Ennomos alniaria
Alflikmätare
Ennomos fuscantaria
Askflikmätare
Ennomos erosaria
Ekflikmätare