Elophos vittaria Grå ringmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vitgrå vingar med två taggiga tunna svarta tvärlinjer, en ringformad diskfläck mellan dessa och svarta prickar längs ytterkanten. Den yttre tvärlinjen gör en kraftig knyck inåt strax före framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Campanula, Clematis, Vaccinium myrtillus, Vicia

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Gnophos obfuscata
Större ringmätare
Charissa obscurata
Mindre ringmätare
Cyclophora pendularia
Pilgördelmätare
Cyclophora albipunctata
Björkgördelmätare
Ascotis selenaria
Stäpplavmätare