Kännetecken: Mörkt gråbruna framvingar med smalt gulvitt tvärband mitt på med oregelbundna kanter. Mörk delningslinje i fransarna och utanför denna är de ljusare i mitten jämfört med vid fram- och bakkant. Ljus panna.

Elachista
obliquella

Smalbandsgräsmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium pinnatum, Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis, Dactylis glomerata, Festuca, Melica, Milium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Elachista cingillella
Skarpbandsgräsmal
Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal
Elachista gangabella
Lundskaftingsgräsmal
Elachista adscitella
Älväxingsgräsmal
Elachista chrysodesmella
Gulbandsgräsmal
Elachista bisulcella
Bergrörsgräsmal