Ectoedemia septembrella Johannesörtsdvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen är matt med grova gråsvarta fjäll och oftast med vit fläck vid bakhörnet. Vingfransarna har mörk delningslinje och är vita i yttre delen. Huvud gulorange till rostbrunt. Krage orange. Ögonlock gulvita, ofta med mörka prickar.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum perforatum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stigmella catharticella
Vägtornsdvärgmal
Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal
Ectoedemia weaveri
Lingondvärgmal
Ectoedemia atrifrontella
Vitryggsdvärgmal
Ectoedemia longicaudella
Svartryggsdvärgmal