Ectoedemia occultella Vårtbjörksdvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Svartaktig framvinge med glänsande vitt tvärband halvvägs ut. Ingen delningslinje i fransarna som är gråbruna. Hanen har svart huvud och krage, honan gul till orange. Ögonlock vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia angulifasciella
Bågbandad nypondvärgmal
Ectoedemia atricollis
Munkdvärgmal
Ectoedemia arcuatella
Smultrondvärgmal
Ectoedemia rubivora
Stenbärsdvärgmal
Ectoedemia minimella
Glasbjörksdvärgmal
Ectoedemia agrimoniae
Småborredvärgmal