Ectoedemia intimella Signaldvärgmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är matt med grova mörkt gråbruna fjäll och med en vit fläck vid bakkanten. Vingfransarna har mörk delningslinje och är vita i yttre delen. Huvud och krage orange till rostbruna. Ögonlock och antenner gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix pentandra

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stigmella catharticella
Vägtornsdvärgmal
Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Ectoedemia weaveri
Lingondvärgmal
Ectoedemia atrifrontella
Vitryggsdvärgmal
Ectoedemia longicaudella
Svartryggsdvärgmal