Ectoedemia decentella Tysklönnsfruktdvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartbrun framvinge med gulvit teckning i form av basfläck, brett tvärband 2/5 ut och par av kantfläckar 4/5 ut. Mellankropp ljus. Huvud mörkt gråbrunt till svart. Kragen svart. Ögonlock vita. Bara två kända lokaler i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia albibimaculella
Mjölondvärgmal
Ectoedemia louisella
Naverlönnsdvärgmal