Ectoedemia angulifasciella Bågbandad nypondvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartaktig framvinge med lite vinklat silvervitt tvärband halvvägs ut. Tydlig delningslinje i fransarna och utanför är de vita. Huvud gult till rostbrunt. Krage något ljusare. Ögonlock gulvita.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Filipendula, Rosa, Sanguisorba

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia atricollis
Munkdvärgmal
Ectoedemia arcuatella
Smultrondvärgmal
Ectoedemia agrimoniae
Småborredvärgmal
Ectoedemia occultella
Vårtbjörksdvärgmal
Ectoedemia minimella
Glasbjörksdvärgmal
Ectoedemia argyropeza
Aspgallsdvärgmal
Ectoedemia rubivora
Stenbärsdvärgmal