Earias vernana Silverpoppelspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Framvingar trekantiga och vitgröna med två gröna tvärlinjer. Fåtal fynd i södra Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Earias clorana
Grön pilspinnare