Eana derivana Mindre gulfläcksgråvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråvita framvingar med två mörkgrå tvärband från framkanten 1/4 och halvvägs ut som inte når bakkanten. Båda banden har stort antal brungula fjäll. Mörkgrå fläck vid framkanten långt ut på vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Eana incanana
Mörk gulfläcksgråvecklare
Eana penziana
Större gulfläcksgråvecklare
Cnephasia incertana
Ljus gråvecklare
Cnephasia asseclana
Mellangråvecklare