Dysstroma truncata Trubbvinklad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket variabel i färgen. Brett mittfält med bred projektion utåt och tydlig stor diskfläck. Färgen på mittfältet variera från till stora delar vitt till mörkbrunt och är ibland rödbrunt. Vit hel våglinje utanför mittfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Salix, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Dysstroma citrata
Spetsvinklad fältmätare
Dysstroma infuscata
Olivgrå fältmätare
Dysstroma latefasciata
Bredbandad fältmätare