Dichrorampha petiverella Gulhakad röllikarotvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med gul böjd fläck från bakkanten. Rikligt med gulbrun pudring i ytterfältet. Flera vitgula streck från framkanten och 2-4 svarta prickar nära ytterkanten i bakre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Achillea ptarmica, Tanacetum vulgare

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Dichrorampha incognitana
Grå röllikarotvecklare
Dichrorampha vancouverana
Rödtonad röllikarotvecklare
Dichrorampha flavidorsana
Gulhakad renfanerotvecklare
Dichrorampha alpinana
Prästkragsrotvecklare
Cydia inquinatana
Lönnfruktsvecklare
Dichrorampha sequana
Vithakad röllikarotvecklare