Diarsia rubi Hallonjordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar bruna med rosa ton. Svart punkt bakom ovalen. Grågul oval och njurfläck. Yttre tvärlinjen har mörk skuggning utåt och mörka streck längs ribborna mellan denna och våglinjen
©
♀+♂
Vingbredd: 28-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Digitalis, Rubus idaeus, Rumex, Taraxacum, Vaccinium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Diarsia florida
Sumpängsjordfly
Diarsia mendica
Mångformigt jordfly
Noctua interjecta
Rödbrunt bandfly
Diarsia dahlii
Fuktängsjordfly
Xestia xanthographa
Gulfläckigt jordfly