Diarsia mendica Mångformigt jordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket variabel. Svart punkt mellan ovalen och bakkanten. Marmorerad teckning. Yttersta fältet i regel ljusare än det innanför. Vanligen svarta märken längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Crataegus, Plantago, Primula, Prunus spinosa, Rubus, Salix, Vaccinium myrtillus

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Diarsia dahlii
Fuktängsjordfly
Diarsia brunnea
Rödbrunt jordfly
Diarsia rubi
Hallonjordfly
Diarsia florida
Sumpängsjordfly
Noctua interjecta
Rödbrunt bandfly
Xestia lorezi
Högfjällsfly
Xestia collina
Backjordfly