Diarsia brunnea Rödbrunt jordfly

Alla foton
Kännetecken: Bred framvinge som har en ren teckning med färg från rosa till purpurbrun. Njurfläcken antingen som grundfärgen eller iögonenfallande gulbeige. Området mellan oval och njurfläck normalt mörkt. Svart prick bakom ovalen.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Rubus, Rumex acetosella, Salix, Vaccinium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Diarsia mendica
Mångformigt jordfly
Diarsia dahlii
Fuktängsjordfly
Xestia stigmatica
Skuggjordfly