Deraeocoris lutescens

Alla foton
Kännetecken: Glänsande med kraftig punktering. Antennsegment 1 och 2 till stora delar ljusa. Skutellen svart med ljusa kanter och delvis ljus median och nästan utan punktering. Spetsen av cuneus svart.
©
♀+♂
Längd: 3-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla