Depressaria emeritella Renfaneplattmal

Alla foton
Kännetecken: Mörkt rödbruna framvingar med svart längs ribborna, speciellt i yttre delen, spridda vita fjäll och vit prick strax utanför mitten. Huvud och mellankropp vitgula.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tanacetum vulgare

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Depressaria leucocephala
Ljusryggad gråboplattmal
Depressaria pulcherrimella
Ljusryggad bockrotsplattmal
Depressaria douglasella
Ljusryggad morotsplattmal
Depressaria olerella
Ljuspunkterad röllikaplattmal
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal