Delplanqueia dilutella Brunt timjansmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna smala framvingar med varierande mängd brunröd teckning. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll. Vitt svängt tvärband 4/5 ut som är parallellt med ytterkanten och ett mer diffust 2/5 ut. Två svarta diskfläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygala vulgaris, Thymus serpyllum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Pempeliella ornatella
Brokigt timjansmott
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott