Dahlica lichenella Jungfrusäckspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Finns inga hanar. Honan är 3-5 mm lång. Antennen har 6-16 segment. Alla ben har 4 eller ibland 3 fotsegment. På puppskalet är frambensskidan tydligt kortare än antennskidan.
©
♀+♂
Vingbredd: 0-0 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Dahlica charlottae
Tunnvingesäckspinnare
Dahlica listerella
Tallsäckspinnare
Dahlica rupicolella
Klippsäckspinnare