Dahlica charlottae Tunnvingesäckspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Hanen har grå framvingar med nät av diffusa ljusa fläckar. Fjällen är smala med 2 tänder. Honan är 3-5 mm lång med 4 fotsegment, 16-22 antennsegment och på puppskalet är frambensskidan något kortare än antennskidan.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lichenella
Jungfrusäckspinnare
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Dahlica listerella
Tallsäckspinnare
Dahlica rupicolella
Klippsäckspinnare
Narycia duplicella
Algsäckspinnare