Cydia pomonella Äpplevecklare

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med tunna bruna tvärlinjer. Rund fläck (spegel) med koppar- eller guldglans mot bakhörnet som inåt begränsas av svart kilfläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juglans regia, Malus sylvestris, Prunus, Pyrus, Sorbus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Cydia splendana
Mindre ekollonvecklare