Cydia indivisa Grankådvecklare

Alla foton
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med böjd gulvit fläck från bakkanten halvvägs ut. Gulvita streck från framkanten. I bakre delen av ytterfältet finns gulbrunt fält (spegel) med silvrig och vit inre kant och svarta streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare