Cydia funebrana Plommonvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvart framvinge med rundat hörn och grå fjäll som bildar en diffus bakkantsfläck mitt på vingen. Otydlig spegel med 4 svarta streck. Mörka streck från framkanten och små ljusa fläckar vid framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Cydia tenebrosana
Mindre nyponvecklare
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Pammene agnotana
Hagtornssolvecklare
Cydia janthinana
Hagtornsbärvecklare
Cydia splendana
Mindre ekollonvecklare